Services

Services

Vi er et registreret revisionsfirma, som tilbyder assistance og services indenfor en bred vifte af regnskabsmæssige, skattemæssige og økonomiske ydelser og forhold.

 Vi har gennem årene fået oparbejdet en meget stor viden og erfaring med services for virksomheder og deres indehavere indenfor stort set alle brancher. Dette sammenholdt med et veludbygget netværk af samarbejdspartnere giver et fordelagtigt udgangspunkt for vor assistance.

Nedenfor er der kort beskrevet vore normale hovedområder (services), men denne er på ingen måde udtømmende for, hvad vi ellers kan tilbyde vore kunder.

Revision

Revision er den af revisors ydelser, som indebærer det største ansvar for den godkendte revisors arbejde, idet afslutningen af revisionen vil medføre en konklusion for det udførte arbejde med “en høj grad af sikkerhed” for den af revisoren afgivne konklusion.

Revision udføres som oftest for revisionspligtige selskaber, men kan også udføres indenfor en lang række af andre områder, herunder kontrol af tilstedeværelsen af aktiver, vurderingsberetninger m.fl.

Fravalg af revision Læs mere her

Udvidet gennemgang

Dette er reelt en gennemgang (eller review, se dette punkt), som er udvidet ved indhentelse af forskellig dokumentation. En udvidet gennemgang er ikke så omfattende som en revision, hvorfor denne erklæring ikke har samme høje grad af sikkerhed som en revision. En udvidet gennemgang adskiller sig bl.a. ved, at der ikke, som for revision, foretages en fysisk kontrol af varebeholdninger. Dog er der krav om, at der indhentes engagementsforespørgelser fra pengeinstitutter og/eller advokatbreve ved verserende sager.

Review

Review (eller som det hed før “gennemgang”) forekommer typisk i selskaber, som har fravalgt revisionen og for enkeltmandsvirksomheder. Review er i modsætning til revision en erklæring, hvor revisor ved afslutningen af sit review udtrykker en konklusion med “en moderat grad af sikkerhed” for den udførte opgave.

Forskellen på revision og review kan du læse mere om under vor FAQ.

Assistance/opstilling

Assistance og/eller opstilling i forbindelse med udførelse af en opgave medfører, at revisor udtrykker en konklusion med “ringe eller ingen sikkerhed” for det udførte arbejde.

Det skal dog bemærkes, at den godkendte revisor ikke kan afgive en assistance erklæring for opstilling af årsregnskab, hvis der konstateres overtrædelser af den relevante lovgivning, herunder selskabsloven, skatte- og afgiftslove m.v.. Hvis der konstateres overtrædelser af lovgivningen skal den godkendte revisor enten fratræde som revisor på opgaven eller opgradere opgaven til en erklæringsopgave med sikkerhed, hvilket vil sige revision, udvidet gennemgang eller review. 

Rådgivning

Rådgivning udføres oftest som en løbende og naturlig del i forbindelse med udførelsen af en opgave. Derudover vil der ofte i løbet af en samarbejdsperiode være opgaver og områder, som kræver, eller hvor kunden ønsker, nærmere undersøgelser og rådgivning, hvor målet er, at kunden får det absolut bedste grundlag og udgangspunkt for sit valg i en given situation.

Skattemæssige forhold

De fleste virksomheder og indehaverne har et bevidst eller måske ubevidst forhold til hele området omkring skat. Det er da også langt de flestes opfattelse, at der skal afregnes den skat, som lovgivningen nu en gang har bestemt. Det er derfor i alles interesse, at alle skattemæssige forhold bliver gennemgået, netop af hensyn til ønsket om en korrekt skatteansættelse. Dette gælder for såvel virksomheden som for indehaverne.

Det er derfor en af vore større arbejdsområder, at få vurderet og gennemgået alle forhold af hensyn til en fornuftig skatteplanlægning og ikke mindst en såkaldt “skatteoptimering”, således man inden for gældende skatteregler opgører sin skattepligtige indkomst og heraf sine skattebetalinger.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017-2020