Samarbejde

Samarbejde

Vi har et veludbygget og solidt netværk med yderst kompetente samarbejdspartnere, såvel indenfor som udenfor revision- og regnskabsbranchen samt skattelovgivningen, som vi har stiftet bekendtskab gennem vort mangeårige virke.

 

Dette er en naturlig følge af, at revisors arbejde ikke kun er begrænset til revision og udarbejdelse af regnskaber for kunderne, men et samarbejde mellem kunden og andre eksterne samarbejdspartnere.

Der er derimod blevet mere og mere en naturlig del, at revisor i forbindelse med sit hverv tillige undersøger og konkluderer på andre eksterne for forhold for sine kunder, hvor der bl.a. kan nævnes følgende forhold:

 

  • forsikringsforhold
  • finansieringsforhold
  • investeringsmuligheder
  • salgs- og afsætningsmuligheder
  • hr-forhold, coaching og andre personaleforhold
  • outsourcing af hele eller dele af de administrative forhold

 

Der kan udmærket være mange andre parametre for kunderne, hvorfor det netop er en styrke for os, at vi har et netværk, som vi kan anvende eller henvise vore kunder til i de specifikke situationer og når behovet opstår. Det er derfor af største vigtighed, at de virksomheder og personer som vi henviser til i en given situation har præcis de kvaliteter, som vi selv fordrer og søger at efterleve.

Alle vore samarbejdspartnere er følgelig fuldt indforstået med, at den specifikke opgave og kunde er omfattet af den strengeste tavshedspligt. Et samarbejde fordrer fuld tillid til alle involverede.

Der er således tale om et bredt udsnit af rådgivere indenfor eks.:

 

advokater
ejendomsmæglere
banker og kreditinstitutter
kontakter hos SKAT
investorer
bogføringsbureauer
call-centre
og mange flere…

 

Har vi ikke en samarbejdspartner, så finder vi selvfølgelig en kompetent partner.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017-2020