Profil

Profil

.

Vi er et godkendt/registreret revisionsfirma. Indehaveren registreret revisor Tonny Skov Pedersen har mere end 25 års erfaring med revisions- og regnskabsmæssige ydelser samt rådgivning indenfor såvel skat og selskabsret. Vort mål er netop at have en særlig profil som revisorer og som kundernes foretrukne samarbejdspartner.

 

Revisionsfirmaet har således eksisteret siden 1991 med registreret revisor Tonny Skov Pedersen som indehaver, hvor han sideløbende tillige har arbejdet for andre mellemstore revisionsvirksomheder, som har givet den nødvendige sparring og indsigt i forskellige problemstillinger, hvilket er medvirkende til en solid og fremadrettet indstilling til hvervet som registreret revisor, og ikke mindst kunne gennemskue og løse kundernes opgaver optimalt og fuldt ud tilfredsstillende.

 

Vores kunders tilfredshed er vores ultimative styrke, hvorfor dette til enhver tid er det primære mål. Vi udfører således arbejdet i vores kundes interesse. Det er vigtigst, at kunden er i centrum i forbindelse med de udførte opgaver, herunder forstår og har fuld indsigt i det færdige resultat. Øvrige interessegrupper, skat – banker m.v., vil således altid kunne anvende det færdige resultat.

Kundeaftale

Ved accept af et kundeforhold vil der altid blive udfærdiget en kundeaftale (evt. incl. honoraroverslag/tilbud). Alle de relevante forhold med kunden bliver aftalt. Denne aftale tages op til forhandling minimum én gang pr. år, hvor den gennemgås og tilrettes med eventuelle ændringer.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at dette ikke er en kontrakt eller lignende. En kundeaftale kan ophæves med øjeblikkelig varsel.

Kvalitetsstyring

Registrerede revisorer er omfattet af lov om godkendte revisor, herunder tillige gældende regler om kvalitetsstyring og kvalitetskontrol, som bevirker, at registrerede revisorers arbejde og erklæringer altid overholder de gældende minimumskrav til det af den registrerede revisors udførte arbejde. Kvalitetsstyringen gælder i alle de af registrerede revisorers ydelser, hvor der skal afgives en eller anden form for erklæring eller påtegning med sikkerhed.

Registrerede revisorer er jvf. den gældende lovgivning forsikret behørigt f.s.v. angår fejl og mangler i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Herudover er registrerede revisorer omfattet af en skærpet tavshedspligt, som bevirker at revisor ikke kan og må udtale sig om kundernes økonomiske forhold, hverken direkte eller indirekte.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017-2020