Prisfald på revisorhonorar

Prisfald på revisorhonorar

Som overskriften siger, så er det faktisk tilfældet, at vi kan konstatere, at der nu kan blive tale om et decideret prisfald på revisors honorarer, uanset hvilken opgave vi som revisorer skal yde som assistance for vore kunder.

Dette sker på baggrund af, at vi som godkendte revisorer er pligtige til at føre et fyldestgørende time-regnskab på alle vore opgaver og den enkelte kunde, idet time-regnskabet er grundlaget for fore revisorens honorarer. Derudover anvendes time-regnskabet også af revisoren til den egentlige sagsstyring og vurdering af tidsforbruget på de enkelte opgaver.

 

Vi har gennem de sidste par år haft en løbende proces, som har haft til formål at få optimeret alle arbejdsgange og interne forhold, således dette kunne resultere i en væsentlig og målbar forbedring af de forhåndenværende ressourcer. Denne proces kan vi nu konkludere at have resulteret i præcis de forhold, at såvel det samlede tidsforbrug for mange opgaver er blevet væsentlig reduceret og heraf tillige vore honorarer, hvilket nu bevirker, at vi kan udmelde så klart som tilfældet er i overskriften

 

Prisfald på revisorhonorar

 

Prisfaldet omfatter alle de arbejdsområder samt forekommende opgaver, herunder bogføringsopgaver med assistance med opstilling af årsregnskab, årsregnskaber med revisorerklæringer med sikkerhed, uanset om det er en reviewerklæring eller en revisionspåtegning. Kort sagt gælder det alle opgaver, som vi som revisorer accepterer at assistere vore kunder med.

Det skal også bemærkes, at der gennem de seneste år er blevet indført endnu flere og skærpede bestemmelser for de godkendte revisorer, som er gældende indenfor revisors arbejdsopgaver og dokumentation, kvalitetsstyring og kvalitetskontrol og efteruddannelse. Dette sammenholdt med den generelle prisudvikling i samfundet er alle parametre, som nødvendigvis ville medføre en stigning i timepriserne og deraf det samlede revisorhonorar for en given opgave. Imidlertid kan vi konstatere, at dette ikke er tilfældet hos, idet vore eksisterende kunder ikke er steget i honorar set i relation til de ovennævnte forhold.

Vi har gennem den ovenfor nævnte proces haft særlig fokus på, at have en åben og direkte dialog med vore kunder omkring aflevering af regnskabsmateriale m.v. af hensyn til vores interne planlægning og udførsel af arbejdsopgaverne.

Internhar vi i processen haft fokus på alle arbejdsgange og interne rapporteringssystemer, hvor vi især har fået opgraderet vore IT-systemer m.v. optimalt og derudover har vi minimeret anvendelsen af papirbaseret regnskabsmateriale og foretrækker i dag, at regnskabsmaterialet og arbejdspapirer i videst muligt omfang forefindes elektronisk. I denne forbindelse har vi sideløbende haft en skærpet bevågenhed omkring sikkerhedsprocedurer, hvilket vi også er meget opmærksomme på i forbindelse med vore kunders anvendelse af især online-løsninger fra eks. regnskabsprogrammer og andre hostingydelser, hvor vi følgelig påtaler særlige forhold over for vore kunder, hvis vi har erfaring med eller konstaterer, at der kan være forhold, som kan eller vil kompromittere de oplysninger (oftest personfølsomme oplysninger) som måtte forefindes.

 

 

 

I forbindelse med revisionsopgaver (revision = høj grad af sikkerhed) er det faktisk et krav, at den godkendte revisor også undersøger eks. opbevaring af regnskabsmateriale m.v. i ”skyen”. I fortsættelse heraf bør det også undersøges om, hvorvidt der løbende tages en sikkerhedskopi (backup) af disse, hvilket især vil være gældende ved anvendelsen af et af de efterhånden mange online regnskabsprogrammer.

 

Konklusion

Den ovenfor nævnte proces fortsættes og tilrettes løbende, således denne til stadighed vil medvirke til en optimering af alle vore arbejdsopgaver og tildeling af vore ressourcer på de enkelte opgaver.

Resultat af processen har bevirket, at vi trods en løbende kundetilgang og flere arbejdsopgaver, at vi altid har styr på vore ressourcer, som dermed sikrer alle opgaver udført jvf. indgåede aftaler og inden eventuelle deadlines.

 

Det er vi følgelig yderst tilfredse med, idet dette dermed giver mulighed for at kunne udvide såvel kundeporteføljen markant, og stadig kunne tilbyde kunderne et optimalt produkt, som overholder alle krav om kvalitet og rådgivning m.v. med udgangspunkt i den enkeltes kundes behov.

 

 

 

Hov, hvad er nu det? Det fremgår af overskriften, at der er prisfald på revisorhonoraret?

 

 

Det er vores erfaring, at langt de fleste ved et skifte til os kan opnå besparelser, uden dette går ud over kvaliteten af revisors arbejde, på gennemsnitlig 15 -20 % af det samlede honorar, ofte endda større besparelser end dette (vi har kunder, som har halveret revisorhonoraret).

Vi kan også konstatere, at vi har yderst konkurrencedygtige honorarer sammenlignet med andre godkendte revisorer, og herudover tillige og ganske ofte også kan konkurrere med bogholdere og regnskabsbureauer. (Hos os skal du ikke betale for et regnskabssystem, idet vi kun anvender vore egne systemer uden merpris).

Er du som virksomhedsejer interesseret i at spare endnu mere på revisors honorar og tillige opnå store tidsbesparelser på din egen tid med regnskab, bogholderi m.v., så kan du med fordel læse om vort nye koncept ”InHouse Solutions”.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os allerede i dag på kontaktsiden. Du kan også til enhver tid skrive en mail eller ringe på telefon 20 33 89 55

 

 

 

 

One Reply to “Prisfald på revisorhonorar”

  1. Det kan vi også ligge genkendende til at der er kommet mere konkurrence på revisionmarkedet. Især for indberetninger af skat og moms

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.