FAQ

FAQ

Denne FAQ har vi valgt til brug for en besvarelse af en del af de mange spørgsmål, som vi ofte får stillet i forbindelse med den første kontakt med en ny kunde.

Derudover har det også vist sig, at der er mange misforståelser omkring det at vælge en revisor og ikke mindst, hvad revisoren kan tilbyde af ydelser samt øvrige forhold om revisors virke.

 

► Hvorfor skal vi overhovedet vælge en revisor?

⇒ En godkendt revisor er jvf. Revisorloven offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket bl.a. giver en garanti for, at vi opfylder kravene som godkendt revisor. Således er vi omfattet af Revisorlovens krav til efteruddannelse, kvalitetsstyring og kvalitetskontrol. Dette er netop med til at sikre, at de ydelser og den rådgivning vi udbyder, lever op til de til enhver tid stillede krav til hvervet som godkendt revisor.

► Hvornår kan man skifte revisor?

⇒ Som kunde kan man, uanset hvilken form for virksomhed, altid skifte revisor uden varsel. En godkendt revisor kan og må ikke indgå i aftaler eller kontrakter, som har til formål at binde kunderne til en bestemt revisor.

► Hvad er forskellen på en “godkendt revisor” og en revisor?

⇒ En godkendt revisor er, som nævnt ovenfor, optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisionsvirksomheder, hvor alle godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal være optaget. Jeg har bl.a. også skrevet en blog om emnet, hvor jeg netop er lidt inde på begrebet “revisor”, idet dette ikke er en beskyttet titel. En godkendt revisor vil derfor altid have betegnelsen af “godkendt revisor”,  “registreret revisor” eller “statsautoriseret revisor”, hvor disse titler netop er beskyttede.

► Hvornår kan man vælge eller fravælge revision i sit selskab?

⇒ Som kapitalejer kan man altid vælge en revisor for selskabet, uanset tidspunktet. Derimod kan fravalg af revisor og revisionspligten kun ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling, hvor valget iøvrigt kun er fremadrettet. D.v.s. det forløbne regnskabsår, hvor der var valgt revisor og revisionspligt, skal revideres.

► Vi har fravalgt revision i vores selskab, kan vi så stadig bruge en revisor?

⇒ Ja, man kan altid bruge en revisor. Selv om selskabets årsregnskab ikke skal revideres, kan det stadig have mange fordele at lade revisor bistå med udarbejdelsen af selskabets årsregnskab m.v.. Det kan være en fordel at få en revisorerklæring, review-erklæring eller assistance-erklæring, hvilket giver en væsentlig merværdi for selskabet fremfor ingen erklæring.

► Hvad er jeres timepriser eller honorarer?

⇒ Vore timepriser er i realiteten ikke særligt interessante, idet vi gennem årene har konstateret, at det er det samlede honorar, som vil være afgørende for kunden. Således har vi eksempler på, at et bogføringsbureau gav tilbud på en opgave med 10 timer á kr. 250,00, hvor vi tillige gav et tilbud på 2,5 timer á kr. 700,00. Dette kun for at illustrere, at en lav timepris ikke nødvendigvis er den rigtige. I øvrigt har vi differentierede timepriser afhængig af revisors ansvar for opgaven. Vore timepriser starter ved kr. 700,00/time.

 

Se i øvrigt blogindlæg: Timepriser – snyd eller…?

 

 

► Hvilke ydelser tilbyder i udover revision?

⇒ Vi kan tilbyde ydelser indenfor stort set alle økonomiske og regnskabsmæssige forhold jvf. vore services og samarbejde. Hvis den ønskede ydelse ikke fremgår her på hjemmesiden, så send os en forespørgsel om et forslag til en løsning eller henvisning til en af vore samarbejdspartnere.

► Vi har besluttet at vælge jer som revisor for vores virksomhed, hvad sker der så nu?

⇒ Vi aftaler et møde med det formål at få afklaret dels jeres ønsker og behov for vor assistance samt vor vurdering af, hvilken løsning som vil være optimal i jeres situation. Herfra påbegyndes så samarbejdet i henhold til den indgåede aftale.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017-2020