Velkommen

Velkommen

Velkommen til www.erhvervs-consult.dk, hvor der forhåbentligt kan findes relevante oplysninger om os, vores virksomhed og links til andre relevante sider.

Vi er et revisionsfirma, godkendte revisorer, som har eksisteret siden den 1. september 1991, hvorfor vi har mere end 20 års erfaring indenfor revision, regnskab og skat samt et udbredt kendskab til de fleste brancher. Dette sammenholdt med vort netværk af samarbejdspartnere giver en klar fordel for vore kunder, idet vi stort set kan løse alle opgaver for kunderne.

Vi søger altid at overholde alle deadlines og frister ud fra vort slogan

 

Regnskaber til tiden – Tiden til regnskaber

 

Regnskaber til tiden er netop det forhold, at deadlines og frister overholdes til enhver tid. Tiden til regnskaber er derimod, at vi har de fornødne ressourcer til at løse og assistere vore kunder med de anmodede opgaver ligesom kunden følgelig skal kunne forvente et kvalitetsprodukt, som overholder alle gældende bestemmelser i såvel regnskabslovgivning og ikke mindst skattelovgivningen.

 

Vores hjemmeside skulle derfor meget gerne både være informativ og interessant. Vi bestræber os følgelig løbende på at få opdateret alle oplysninger, som fremgår af de enkelte sider, herunder nyheder for såvel og selv som andre relevante nyheder for erhvervsdrivende og andre der beskæftiger sig med revision, regnskab og lignende. Hvis der er forslag eller kommentarer til vor hjemmeside, kan vores kontaktformular anvendes til at give besked til os.

 

Vi behandler alle forslag og giver også gerne en tilbagemelding.

 

 

 

. When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life.

. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up.

I wrote down ‘happy’.

. They told me I didn’t understand the assignment,

and I told them they didn’t understand life.

John Lennon

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017-2020